Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarmm/old.ceccarmaramures.ro/logare.php on line 8
 
 
 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
Proces verbal al operațiunii de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votării privind alegerile pentru funcția de membru al Consiliului filialei/președinte al comisiei de disciplină/membru al comisiei de disciplină a filialei CECCAR Maramureș mandatul 2020 - 2024 


Procedura desfășurare Adunări Generale, în condițiile măsurilor de precauție impuse de răspândirea coronavirus

Având în vedere că:

·         În baza prevederilor art. 51 alin. (1) – (2) din decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, semnat în 16 martie de Președintele României, CECCAR stabilește măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.

·         Ordonanța militară Nr.1/18 martie 2020

·         Ordonanța militară Nr.2/21 martie 2020

·         Situația prezentă privind evoluția răspândirii coronavirus si măsurile de prevenire a acesteia

Se adoptă următoarea procedură excepțională de desfășurare a Adunărilor Generale:

Adunarea Generala se va desfășura pe parcursul zilei care a fost comunicată inițial, în intervalul orar 09,30 - 18.00. Locul declarat pentru desfășurarea Adunării Generale este sediul filialei, accesul la lucrările Adunării Generale se va putea realiza exclusiv in sistem online. Pentru a doua convocare, intervalul orar de desfășurare a Adunării Generale este 10,00-18.00. În acest sens se va reveni în presa locală sau pe site-ul filialei cu un anunț de modificare a intervalului orar și a locației, după caz. Anunțul va face referire la convocarea publicată anterior în presă. Acest anunț NU constituie o nouă convocare ci doar o modificare a intervalului orar și a locației (unde este cazul) menționate în convocarea deja publicată.

În aceste condiții, având în vedere prevederile art. 34, alin. (3) din OG 65/1994, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ținând totodată cont de faptul că la a doua convocare, Adunarea Generală se va desfășura în intervalul orar 10.00-18.00 se consideră că Adunarea Generală este legal constituită indiferent de numărul membrilor participanți.

Pentru înscriere, membrii eligibili care doresc sa participe la lucrările Adunării Generală vor avea acces la un formular online. După înregistrarea pe formularul online, membrii eligibili își vor crea cont pe platforma online prin intermediul căreia se vor desfășura lucrările Adunării Generale.

·         Acces online

Începând cu ora 08,30 se va acorda acces la platforma online pe baza înscrierilor din formularul online. Accesul se va acorda doar persoanelor care se vor putea identifica video și pot prezenta un act de identitate. Secretariatul va verifica actele de identitate ale membrilor care vor participa online la lucrările Adunării Generale.

La ora 09,30 președintele Consiliului filialei si membri Consiliului filialei  vor deschide Adunarea Generala utilizând platforma online și se va da citire procesului verbal  privind statutaritatea elaborat de cenzorul filialei sau de altă persoană desemnată de membrii prezenți online la Adunarea Generală. În cazul în care nu se poate asigura cvorumul necesar pentru desfășurarea Adunării Generale începând cu ora 09,30, lucrările acesteia se vor relua la ora 10,00,  la a doua convocare. În intervalul orar 09,30-10,00 secretariatul va asigura posibilitatea accesului la platforma online pentru membri, pe baza actului de identitate. La ora 10,00 președintele Consiliului filialei  impreuna cu membrii Consiliului filialei vor deschide Adunarea Generala, utilizând platforma online și se va da citire procesului verbal  privind statutaritatea elaborat de cenzorul filialei sau de altă persoană desemnată de membrii prezenți online la Adunarea Generală. După declararea statutarității întrunirii Adunării Generale, se vor prezenta materialele de pe Ordinea de zi. Pe parcursul prezentării online a materialelor, nu se va mai permite accesul altor membri. Membrii vor avea posibilitatea sa adreseze întrebări prin chat. Ulterior prezentării online, membrii vor putea consulta materialele de pe ordinea de zi prin intermediul platformei online.

Votul trebuie sa fie personal. În acest sens fiecare membru care are acces la platformă, inclusiv video, își exprimă în mod deschis, votul. Procesul de vot va continua până la ora 18,00

Lucrările Adunării Generale sunt înregistrate video și audio prin intermediul platformei. 

La sfârșitul zilei se va întocmi un proces verbal al Adunării Generale, care se va transmite la aparatul central, în termen de o zi lucrătoare.

Prezenta procedură este obligatorie pentru toate filialele care își vor desfășura Adunarea Generală, începând cu data de 23 martie 2020.


Convocare Conferința Națională a CECCAR


Filiala Maramureș organizează în perioada 17 – 18 martie 2020, între orele 10:00 – 18:00, la sediul filialei, alegeri pentru membrii în Consiliul filialei și în Comisia de disciplină.
 

Având în vedere pericolul de contaminare cu COVID-19, vă rugăm, în măsura în care se poate, să purtați o mască de protecție la intrarea în sediu.


Consiliul superior, prin Hotarârea nr. 20/563 a dispus urmatoarele:

 

  1. amânarea desfășurării examenului de aptitudini programat a avea loc în perioada 13 și 15 martie 2020 până la o dată ce va fi stabilită ulterior.
  2. taxa de înscriere achitată de candidații înscriși la examenul de aptitudini din perioada 13 și 15 martie 2020 rămâne valabilă pentru următoarea sesiune a examenului.
  3. suspendarea cursurilor de pregătire profesională continuă pentru membri și a celor pentru pregătirea stagiarilor, programate la nivelul filialelor până la o dată ce se va stabili ulterior.
  4. suspendarea programului cu publicul în toate filiale CECCAR, începând cu data de 12 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior. Excepție vor face situațiile care impun prezența membrilor la filialele CECCAR, în acest caz se vor face programări prin intermediul adresei de e-mail disponibile pe site-ul filialei de care aparține persoana în caz, prin specificarea explicită a motivului.
  5. continuarea procesului electoral, la filialele la care este cazul.

Declaratie pe proprie raspundere, anexa la Hotararea 6/09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus


Având în vedere Hotărârea nr. 6/06.03.2020 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Situații de Urgență, începând cu data 10.03.2020 filiala sistează programul cu publicul până la o dată comunicată ulterior.

Astfel, se vor pune în aplicare următoarele:

1. Casieriile nu vor lucra direct cu publicul, până la o dată ce va fi comunicată ulterior. Toate plățile membrilor către filială se vor efectua exclusiv on-line, prin transfer bancar.

2. La nivelul filialei, programul cu publicul se va limita doar la situațiile excepționale sau pentru exercitarea dreptului de vot de către membrii. Orice comunicare se va realiza doar prin email sau prin telefon.


 

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE, PRELUNGIT

Prin derogare de la art. 4, al.(1) și al.(2) din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională prin Hotărârea nr. 19/95 din 30 martie 2019, s-a stabilit prelungirea termenului de depunere a rapoartelor de activitate pe platforma raport.ceccar.ro până la data de 15 martie 2020.

 Toate celelalte condiții prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru a beneficia de facilitățile financiare rămân valabile, inclusiv obligația de a achita cotizația fixă și variabilă până la data de 28 februarie 2020. 


Contul IBAN de la BCR a fost închis.

Noul cont este la banca Transilvania -  RO80BTRLRONCRT0V2581561C

 


 

Alegeri pentru funcția de membru al Consiliul filialei și al Comisiei de disciplină

Model declarație pentru membru în Consiliul filialei

Model declarație pentru membru în Comisia de disciplină

Model declarație pentru președinte al Comisiei de disciplină


Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR

Conform art. 37 alin. (2) din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, “Taxele de înscriere în evidenţă şi cotizaţiile pe tranşe de venit se stabilesc anual de Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi”.

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Conferinţa naţională “stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de înscriere în evidenţele Corpului”.

Conform art 21, al. 4 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive şi sunt înscrise în mod distinct în cadrul secţiunilor.

Conform art 1 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de ordonanţă.

Conform art 21, al. 1 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, activităţile prevăzute la art. 6 respectiv art. 10, pot fi desfăşurate (exercitarea profesiei) de persoane având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, denumit în continuare Tabloul Corpului, calitate dovedită cu legitimaţia de membru – “carnetul de membru”, vizată anual.

Conform art 8 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.

Conform art 11 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.

Conform art 21, al. 6 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, statutul de membru inactiv al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se obtine pe bază de cerere scrisă a persoanei in cauza, din care să rezulte situaţia de incompatibilitate prevăzută prin lege specială.

Definitii :

• membru CECCAR – expert contabil sau contabil autorizat - are dreptul de exercitare a profesiei; poate fi membru activ sau membru inactiv

• calitatea de expert contabil sau contabil autorizat – acționează potrivit dreptului conferit de statutul de membru CECCAR, respectiv exercita profesia ca membru activ in baza vizei anuale.

Art. 1. - Se stabilesc cotizaţiile fixe anuale datorate de membrii Corpului. Cotizatia fixa reprezinta o suma fixa datorata de fiecare membru al Corpului.

În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Corpului la data prezentei hotărâri:

A.1. Membrii activi persoane fizice

- 800 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 600 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 600 lei/an - pent ru persoanele fizice, care au calitatea de experţi contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 670 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizati – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizaţi – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 350 pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 250 lei pe an pentru membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei ca urmare a concediului de crestere si ingrijire copil, a concediului de acomodare a minorului sau ca urmare a angajarii/detasarii in afara Romaniei pe parcursul intregului an, stare dovedita cu documente justificative conform legii; aceasta cotizație nu se aplică membrilor activi care sunt acționari/asociați și/sau administratori în societăți de expertiză contabilă sau societăți de contabilitate și de a căror statut depinde îndeplinirea condițiilor de funcționare conform art. 9 din OG 65/1994 modificată prin Legea 162/2017; membrii aflati in aceasta situatie vor depune o cerere care va fi supusa analizei si aprobarii Biroului Permanent al Consiliului Superior, cu avizul Consiliului Filialei. Aceasta cotizație se aplică, în cazul aprobării, cu data cererii. Membrului care invocă imposibilitatea exercitarii profesiei și căruia îi este aprobată solicitarea, îi este interzisă exercitarea profesiei atât ca persoană fizică cât și prin intermediul societăților de expertiză contabilă/societăților de contabilitate. In cazul in care, in cursul anului calendaristic, o persoana fizica nu se mai afla in imposibilitatea exercitarii profesiei cotizatia aferenta se recalculeaza proportional cu numarul de luni (intregi) aferente noului statut.

- membrii/președinții de onoare ai Corpului sunt scutiți de cotizația fixa, doar dacă aceștia nu-și exercită profesia ca individual sau prin intermediul unei societăți de expertiză sau societăți de contabilitate - cu viza anuala de exercitare a profesiei

- în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizație, de cursurile de formare profesională continuă.

A.2. Membrii activi persoane juridice

- 800 lei pe an pentru persoanele juridice, societăţi de contabilitate sau societati de expertiza contabila care au cifra de afaceri totală a societății a anului anterior mai mare de 100.000 de euro, evaluata la ultimul curs de schimb valutar publicat de BNR;

- 700 lei pe an pentru societăţile de contabilitate sau societati de expertiza contabila care au cifra de afaceri totală a societății a anului anterior mai mica de 100.000 de euro, evaluata la ultimul curs de schimb valutar publicat de BNR;

A.3. Membrii inactivi persoane fizice

- 250 lei pe an pentru persoanele fizice inactive; pentru dovedirea statutului de inactiv, membrul este obligat sa depuna anual documente justificative

A.4. Membrii inactivi persoane juridice (societatile care au obtinut autorizatia de functionare de la CECCAR in baza membrilor care au devenit inactivi)

- 250 lei pe an pentru persoanele juridice inactive

B.1. Stagiari

- 1000 lei/an – pentru stagiarii la sectiunea experti contabili;

- 700 lei/an - pentru stagiarii la sectiunea contabili autorizati;

Art. 2. - Se stabilesc cotizaţiile variabile anuale datorate de membrii Corpului.

Cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in baza calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat, în anul precedent, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: - o cotă de 1,2%;

2. pentru persoane juridice - o cotă de 1,2%;

Art. 3. - (1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe si variabile este 28 februarie a anului curent. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(2) Cotizația variabilă pentru membrii activi - persoane fizice - se calculează anual de la momentul obtinerii de venituri aferente activității, pe baza datelor si informatiilor declarate pe propria raspundere de fiecare membru in raportul anual de activitate.

(3) Cotizația variabilă pentru societățile de expertiză contabilă/contabilitate se calculează anual începând de la momentul obținerii de venituri aferente activității, pe baza datelor si informatiilor declarate pe propria raspundere de fiecare membru in raportul anual de activitate.

(4) Dispozitii tranzitorii modificările prezentului articol în anul 2019 se vor aplica începând cu anul 2020.

Art. 4. - Facilitatile financiare pentru plata integrala si în termen a cotizatiei, inclusiv depunerea Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an se aproba anual de Consiliul Superior, cu validarea ratificarea ulterioara in prima Conferinta Nationala, in functie de constrangerile bugetare si necesarul de finantare la nivelul Corpului.

(1). Facilitățile financiare de referință pentru cotizația fixă se acordă sub condiția plății integrale si în termen a cotizatiei si depunerea Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an. Membrii Corpului care îndeplinesc conditiile mentionate anterior vor plăti cotizaţia fixă după cum urmează:

A.1. Membrii activi persoane fizice

- 700 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 600 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili si care işi exercita profesia atat individual cat si prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori – cu viza anuala de exercitare a profesiei

- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experţi contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 570 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizati – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 300 lei/an - pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 300 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizaţi – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 250 lei/an pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 150 lei/an pentru membrii persoane fizice aflate in imposibilitatea exercitarii profesiei conform prevederilor art. 1 din prezenta reglementare.

A.2. Membrii inactivi persoane fizice

- 150 lei /an pentru persoanele fizice inactive; pentru dovedirea statutului de inactiv, membrul este obligat sa depuna documente justificative

A.3. Membrii inactivi persoane juridice (societatile care au obtinut autorizatia de functionare de la CECCAR in baza membrilor care au devenit inactivi)

- 150 lei/an pentru persoanele juridice inactive

(2) Facilitățile financiare de referință pentru cotizația variabilăse acordă sub condiția plății integrale si în termen a cotizatiei si depunerea Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an. Membrii Corpului care îndeplinesc conditiile mentionate anterior vor plăti cotizaţia variabilădupă cum urmează:

a. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,8%;

b. pentru persoane juridice: - o cotă de 0,8%;

Pentru stimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionişti contabili, membri CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35 ani se stabilesc, in conditiile platii integrale si în termen a cotizatiei fixe si Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs, următoarele facilităţi:

- în primii 2 ani de la data înregistrării în Tabloul Corpului beneficiază de scutirea de la plata cotizaţiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada işi exercita profesia:

• individual si/sau

• prin societate

o in care este asociat unic si administrator sau

o in care toti experti contabili/contabili autorizat, asociati/ actionari si administratori se incadreaza in prevederile prezentului articol.

(3) Alte facilitati de referinta pentru membri:

- membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior incepand cu data inregistrarii cererii, pe perioada pentru care a fost a fost emis certificatul de handicap.

- membrii aflati in incapacitate temporara de munca, dovedită conform legii, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiti de la plata cotizatiei proportional cu perioada de incapacitate de munca pentru anul curent, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior, incepand cu data inregistrarii cererii.

Art. 5. - Neplata cotizaţiei de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie, a anului in curs, atrage aplicarea unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate. Neplata cotizatiilor pe o perioadă de un an calculata de la data termenului scadent de plata conform art. 3, al (1), atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. - În situaţiile în care, în cursul anului, membrii activi ai Corpului trec în categoria membrilor inactivi pe motiv de incompatibilitate prevăzută de o lege specială ori trec din categoria membrilor inactivi în categoria membrilor activi, cotizaţia anuală va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări. In cazul trecerii unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, diferenta de cotizatie se va achita in termen de maxim 30 de zile de la data cererii, dar nu mai tarziu de data de la care se solicita viza anuala.

Art. 7. - (1) Membrii activi ai Corpului - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la CECCAR, până la data de 28 februarie a anului în curs, raportul anual de activitate.

(2) În cazul în care membrii Corpului - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate în nume propriu, sau prin intermediul unei persoane juridice, vor transmite Corpului raportul anual de activitate simplificat, în care vor specifica această situaţie, până la data de 28 februarie a anului în curs.

(3) Societăţile care nu au desfăşurat activitate vor transmite Corpului raportul anual de activitate simplificat, până la data de 28 februarie a anului în curs.

(4) În cazul în care membrii Corpului – persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până la data de 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu următoarele cotizații:

- 800 lei/an pentru persoanele fizice;

- 800 lei pe an pentru persoanele juridice, societăţi de contabilitate sau societati de expertiza contabila;

(5) Suplimentar fata de sumele prevăzute la alin. (4) se vor calcula penalităţi conform art. 5.

Art. 8. - (1) Viza anuală confera calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.

(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Corp, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate şi depunerea raportului anual de activitate.

(3)Viza anuală obtinuta în anul anterior este valabilă pană la cel târziu la data din anul următor, stabilită conform reglementarilor Corpului referitoare la acordarea vizei, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.

(4) Desfăşurarea atribuţilor specifice calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele care nu au obţinut viza anuală constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.

Art. 9. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile, precum şi a penalităţilor stabilite conform art. 5, se poate face la sediul sau in contul filialei.

(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, art. 4 alin. (2), art. 5 şi art. 6 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 10. – Raportul anual de activitate se depune exclusiv pe platforma web dedicata raportarii.

Art. 11. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor OG 65/1994, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare precum si altor reglementari legale incidente

(2) Desfăşurarea atribuţilor specifice calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat de către membrii inactivi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii.

 

 

Art. 12. – La data intrarii in vigoare a prezentei se abroga orice alta prevedere referitoare la sistemul de cotizatii din cadrul CECCAR.

 


 

 

În atenția membrilor CECCAR

Potrivit art. 5. alin (1), lit e) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,  experţii contabili şi contabilii autorizaţi având calitatea de entități raportoare,  trebuie să se conformeze tuturor obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia (art. 60, alin. 3)., respectiv până la data de 21 ianuarie 2020, potrivit comunicatului Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  (ONPCSB) afișat la http://www.onpcsb.ro.

În ce privește obligația prevăzută la art. 23 alin (1), privind desemnarea uneia sau mai multor persoane cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, vă reamintim că sunt exceptate de la desemnare și comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum și entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. i), acestea  având doar obligațiile legale de raportare numerar, de identificare a clientelei, de întocmire norme și politici interne, etc. Potrivit precizării aflată pe pagina ONPCSB obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație și nu de expertul contabil sau contabilul autorizat pentru clienții săi.

În situația în care experții contabili sau contabili autorizați ofera servicii de consultanță clienților acestora, în acest sens, se recomandă întelegerea si aplicarea corespunzătoare a art. 5 lit. i) în care sunt prezentate excepțiile de la obligația de desemnare a persoanei în relația cu ONPCSB. Totodată, pentru a se evita orice confuzie în întelegerea prevederilor art. 5 lit g) în care sunt menționati ca entități raportoare și furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);se va avea în vedere și art. 2 lit. l din lege care definește  semnificatia acestor categorii de entitati raportoare.


Oportunități de angajare

Anunț job FLH Expertise

În atenția membrilor CECCAR,

Vă reamintim faptul că la data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care abrogă Legea nr. 656/2002.

Potrivit prevederilor art.60 (3) din lege, entităţile raportoare sunt obligate să se conformeze tuturor obligaţiilor ce le revin, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv 21 ianuarie 2020.

Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 entitățile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, respectiv:

a)     “instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b)     instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c)      administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d)     furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e)     auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f)        notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g)     furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

h)     agenţii imobiliari;

i)        alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

    (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), agenţii şi distribuitorii instituţiilor emitente de monedă electronică şi instituţiilor de plată, inclusiv cei ai instituţiilor din alte state membre care prestează servicii pe teritoriul României ori punctul central de contact, după caz, respectă obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.

    (3) În aplicarea alin. (2), instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată le impun contractual agenţilor şi distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României conformarea la prevederile din prezenta lege şi din reglementările emise în aplicarea acesteia şi stabilesc mecanismele de conformare”. 

Printre cele mai importante obligații instituite de noul act normativ, se numără:
1. Obligatia desemnarii persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019
Conform art. 23 entitatile raportoare au obligația de a desemna una sau mai multe astfel de persoane, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor încredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Sunt exceptate de la desemnare si comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatile raportoare prevazute la art. 5 lit. i).

Persoanele prevăzute la art. 5 lit. i) au obligațiile legale (de raportare numerar, de identificare a clientelei, de intocmire norme și politic interne etc) cu privire la respectivele operațiuni, fără a desemna o persoană.

Persoanele care nu se regasesc în lista exhaustiva de la art. 5 din lege nu au nicio obligație referitor la acest domeniu.

Neîndeplinirea obligației de desemnare atrage o amenda de la 25.000 lei la 150.000 lei pentru persoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice, amenzii de mai sus i se adauga 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul, obligație prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, se realizează exclusiv în format electronic, prin accesarea site-ului instituției - rubrica Desemnare persoană și raportare on-line” - subrubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” și parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

Pentru entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 sau nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei, se recomandă retransmiterea informațiilor în temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv în format electronic, prin parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).     

Obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație.

2. Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice

Societățile supuse obligației de înregistrare la Registrul Comertului trebuie să depună o declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declaratia se depune in 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale sau in 15 zile de la aparitia oricarei modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Primul termen pentru depunerea acestei declaratii este 21 iulie 2020, iar sanctiunea pentru nerespectatea obligatiei poate ajunge la 10.000 lei si dizolvarea societatii.
3. Obligația de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

·        Obligatia de raportare a tranzactiilor suspecte (art. 6);

·        Obligația de raportare a unor tranzacții care nu prezintă indicatori de suspiciune (art. 7), respectiv :

-          raportarea tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;

-          raportarea transferurilor externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, realizată exclusiv de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform legii;

-          raportarea transferurilor de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, realizată exclusiv de către entitățile prin intermediul cărora se realizează activitatea de remitere de bani. 

Raportarea tranzacțiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, nu exclude și raportarea acestora ca tranzacții suspecte, dacă există indicatori de suspiciune, conform art. 6 din lege.

Raportarea către Oficiu a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții entităţilor menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clienților înșiși și nu expertului contabil, contabilului autorizat, care îi acordă consultanță contabilă, fiscală, financiară sau de afaceri.

În situația în care, din verificările realizate cu privire la activitățile clienților proprii, rezultă indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entităţile menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligația transmiterii unui raport de tranzacții suspecte.

3. Obligația de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern și a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor

-          Obligații decurgand din procedura raportarii (art. 8-9);

-          Obligația de a aplica masurile de cunoastere a clientelei

-          Obligații decurgand din utilizarea unor terte parti (art. 18);

-          Obligația de a tine evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali (19);

-          Obligația pastrarii documentelor care atesta aplicarea procedurilor de cunoastere a clientelei (art. 21);

-          Obligația identificarii si evaluarii riscurilor (art. 25);

-          Obligația de a comunica Oficiului datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege (art. 26).

Concret, trebuie elaborate și puse efectiv în aplicare, de către toate entitătile raportoare prevăzute la art. 5 lit. e), măsuri:

          în materie de cunoastere a clientelei;

          în materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente;

          în materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;

          în materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;

          de instruire si evaluare periodica a angajatilor.

Conform Legii nr. 656/2002 obligația de întocmire a politicilor și normelor în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului revenea organismului de autoreglementare (art 20 alin. 2).  În prezent toate entitățile raportoare de la art. 5 lit. e) au obligația de a întocmi aceste norme personal, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică (art 24 din Legea nr. 129/2019).

Conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, CECCAR va elabora reglementări sectoriale în vederea aplicării legii, iar obligația de întocmire de norme și politici interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor revine fiecărei entități raportoare menționată la art. 5 lit. e) din lege, acestea fiind întocmite în funcție de natura și volumul activității desfășurate de fiecare.


 

CECCAR vă prezintă noutățile fiscale la început de an

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor profesionale pe care experții contabili și contabilii autorizați le oferă clienților, prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică privind un subiect de mare actualitate: tratamentul corect al TVA privind operațiunile intracomunitare de livrări de bunuri.

Potrivit reglementărilor în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, intră în vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA și Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Având în vedere prevederile legislative amintite, cursul intitulat Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020 va aborda aspecte referitoare la:

·         Tratamentul TVA intracomunitar privind:

        Noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare;

        Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;

        Stocuri transmise la dispoziția unui client;

        Livrări succesive de bunuri;

        Transferuri și non-transferuri;

·         Locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. Reguli generale și reguli particulare. Prestări de servicii pe cale electronică;

·         Alte noutăți în materie de TVA.

De asemenea, aflându-ne la începutul unui nou an fiscal, cu prilejul acestui curs vor fi abordate și alte noutăți legislative în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili.

Cursurile sunt interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

La filiala CECCAR Maramureș, cursul va avea loc în data de 12.02.2020, ora 16:00. Înscrierile se fac pe e-mail ceccarmaramures@ceccarmaramures.ro, până la data de 20.01.2020, în limita locurilor disponibile.


CECCAR derulează programul de calificare pentru obținerea calității de administrator de condominii

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul persoanelor care doresc să obțină atestatul de administrator de condominii prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii acestei calități.

Potrivit reglementărilor în domeniu, respectiv Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, candidații pentru funcția de administrator trebuie să prezinte comitetului executiv al asociației de proprietari documentele prevăzute de lege, precum și alte documente solicitate, printre care, obligatoriu, atestatul care dovedește calitatea de administrator de condominii.

Având în vedere prevederile legislative amintite, CECCAR a efectuat demersurile necesare în vederea obținerii, din partea Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților a Municipiului București, Autorizația seria B, nr. 0012213, privind organizarea programului de calificare pentru administrator de condominii, cod N.C./COR 5153.3.1.

Programul de pregătire a fost autorizat cu o durată minimă de 720 de ore, din care 240 de ore pregătire teoretică și 480 de ore pregătire practică. Durata programului poate fi redusă cu maximum 50%, conform prevederilor art. 7 alin. (2)1 din Ordinul nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților. Reducerea numărului de ore se poate acorda „în situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50%”.

Organizarea și desfășurarea programului de calificare pentru administrator de condominii se realizează cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

Programul de calificare se încheie cu un examen de absolvire ce constă în susținerea de către cursanți a unei probe teoretice și a uneia practice. În urma promovării examenului, absolvenții primesc certificate de calificare profesională, în baza cărora pot obține atestatul de administrator de condominii.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare contactând filiala Maramureș a CECCAR la nr. tel. 0262/220430 sau la adresa de e-mail ceccarmaramures@ceccarmaramures.ro.


 

 

 

„Investitor în România”, o nouă publicație în sprijinul antreprenoriatului, apărută la Editura CECCAR

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat publicația „Investitor în România”, un ghid ce promovează țara noastră drept o posibilă destinaţie pentru investiţiile străine, precum și serviciile cu care un expert contabil poate veni în întâmpinarea nevoilor unui investitor.

Lucrarea prezintă, totodată, indicatorii macroeconomici, legislația fiscală și contabilă și paşii pentru deschiderea unei afaceri sau legislaţia muncii.

 

Publicația „Investitor în România” poate fi accesată gratuit, pe site-ul CECCAR.

 


 

 BROSURA ZNCR 2019

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Brosura-Ziua-Nationala-a-Contabilului-Roman-2019.pdf


 

Potrivi Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art. 3 lit. g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către expertții contabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

De asemenea, potrivit art. 1 A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, ”în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.


Neplata cotizației de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie, a anului în curs, atrage aplicarea unei penalități de 25% din cuantumul cotizației fixe datorate. După data de 01 ianuarie a anului următor, pe lângă penalitate, se vor calcula majorări de 0,01% pe zi de întârziere, până la data plății. Neplata cotizațiilor pe o perioadă de un an de la data constituirii obligației de plată, atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OUG 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Buletinele legislative întocmite de CECCAR le găsiți aici.


 

„Managementul performanței” – publicație destinată stagiarilor din anul III – preț de vânzare 32 lei/exemplar.


 

Curier legislativ: Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscaleinstituie o serie de facilități fiscale și are în vedere două categorii de contribuabili: a.) Debitori, persoane juridice (cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale), cu obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei; b.) Debitori, persoane fizice și juridice, cu obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mic de un milion lei.
  
Cititi intreg anuntul aici:

http://ceccar.ro/ro/?p=15344

 


 

România, rol important în dezvoltarea profesiei contabile la nivel internațional

Cu o importantă reprezentare în elita profesiei contabile la nivel mondial, România a participat, recent, prin prezența Oanei Nicorescu, expert contabil – consultant tehnic în cadrul acestui Comitet, începând de anul acesta, și membru în Consiliul superior al CECCAR, la ședința Comitetului pentru Practici Mici și Mijlocii din cadrul International Federation of Accountants (IFAC), ce a avut loc la New York.
Cititi intreg anuntul aici:
http://ceccar.ro/ro/?p=15337
 
 
 
 


 

Expertiză contabilă, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor, disponibilă acum la filialele CECCAR

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat o nouă publicație de mare utilitate, destinată îndeosebi stagiarilor din anul III – Expertiză contabilă.

Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, și Florentina Pantazi, expert contabil și doctor în științe economice, analizează în patru capitole, așa cum se anunță încă din titlu, cele mai importante aspecte referitoare la expertiza contabilă.

În capitolul I – Abordări conceptuale privind expertiza contabilă – sunt redate aspecte privind conceptul de expertiză contabilă (definiție, trăsături, obiect, reglementări), tipurile de expertize (judiciare și extrajudiciare), persoanele care pot efectua expertize contabile, respectiv Normele nr. 1.044/2010 aplicabile misiunii de expertiză contabilă judiciară.

Articol complet îl puteți consulta în revista 
CECCAR Business Magazine.

 


 ANAF propune creșterea plafoanelor datoriilor restante în funcție de care se aplică poprirea bancară

Persoanele fizice urmează să nu mai aibă poprire pe conturi dacă valoarea datoriilor față de stat este mai mică de 2.000 de lei, față de 100 de lei cât este plafonul în prezent, conform unui proiect de ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) publicat în dezbatere publică, informează Agerpres.
Cititi intreg anuntul aici:
 http://ceccar.ro/ro/?p=15280
 
 


Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Curtea Europeană de Conturi semnalează evaziunea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru tranzacțiile comerciale efectuate prin mijloace electronice.
Cititi intregul articol aici
http://ceccar.ro/ro/?p=15197
 


 

Curier legislativ: Modificări fiscale aduse domeniului construcțiilor prin OUG nr. 43/2019

După cum este bine cunoscut, anul 2019 a adus modificări importante în ceea ce privește fiscalitatea veniturilor din salarii pentru angajații ce își desfășoară activitatea la societăți din domeniul construcțiilor. În primul rând, potrivit OUG nr. 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară este de 3.000 lei/lună, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
Cititi intregul articol aici
 http://ceccar.ro/ro/?p=15150
 
 
 


 

Newsletterul trimestrial ETAF: Recomandările Comisiei Europene pentru fiecare țară în domeniul dreptului profesional și legislației fiscale

ETAF a publicat newsletterul lunii iulie, în care sunt prezentate principalele noutăți fiscale europene din ultimele trei luni. Redăm mai jos recomandările Comisiei Europene specifice pentru fiecare țară membră ETAF în domeniul dreptului profesional și legislației fiscale. Newsletterul integral, în limba engleză, poate fi consultat pe site-ul organizației.
Cititi intregul articol aici
http://ceccar.ro/ro/?p=15112

 


Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR

Conform art. 37 alin. (2) din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, “Taxele de înscriere în evidenţă şi cotizaţiile pe tranşe de venit se stabilesc anual de Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi”.

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Conferinţa naţională “stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de înscriere în evidenţele Corpului”.

Conform art 21, al. 4 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive şi sunt înscrise în mod distinct în cadrul secţiunilor.

Conform art 1 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de ordonanţă.

Conform art 21, al. 1 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, activităţile prevăzute la art. 6 respectiv art. 10, pot fi desfăşurate (exercitarea profesiei) de persoane având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, denumit în continuare Tabloul Corpului, calitate dovedită cu legitimaţia de membru – “carnetul de membru”, vizată anual.

Conform art 8 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.

Conform art 11 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.

Conform art 21, al. 6 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, statutul de membru inactiv al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se obtine pe bază de cerere scrisă a persoanei in cauza, din care să rezulte situaţia de incompatibilitate prevăzută prin lege specială.

Definitii :

• membru CECCAR – expert contabil sau contabil autorizat - are dreptul de exercitare a profesiei; poate fi membru activ sau membru inactiv

• calitatea de expert contabil sau contabil autorizat – acționează potrivit dreptului conferit de statutul de membru CECCAR, respectiv exercita profesia ca membru activ in baza vizei anuale.

Art. 1. - Se stabilesc cotizaţiile fixe anuale datorate de membrii Corpului. Cotizatia fixa reprezinta o suma fixa datorata de fiecare membru al Corpului.

În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Corpului la data prezentei hotărâri:

A.1. Membrii activi persoane fizice

- 800 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 600 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 600 lei/an - pent ru persoanele fizice, care au calitatea de experţi contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 670 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizati – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizaţi – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 350 pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 250 lei pe an pentru membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei ca urmare a concediului de crestere si ingrijire copil, a concediului de acomodare a minorului sau ca urmare a angajarii/detasarii in afara Romaniei pe parcursul intregului an, stare dovedita cu documente justificative conform legii; aceasta cotizație nu se aplică membrilor activi care sunt acționari/asociați și/sau administratori în societăți de expertiză contabilă sau societăți de contabilitate și de a căror statut depinde îndeplinirea condițiilor de funcționare conform art. 9 din OG 65/1994 modificată prin Legea 162/2017; membrii aflati in aceasta situatie vor depune o cerere care va fi supusa analizei si aprobarii Biroului Permanent al Consiliului Superior, cu avizul Consiliului Filialei. Aceasta cotizație se aplică, în cazul aprobării, cu data cererii. Membrului care invocă imposibilitatea exercitarii profesiei și căruia îi este aprobată solicitarea, îi este interzisă exercitarea profesiei atât ca persoană fizică cât și prin intermediul societăților de expertiză contabilă/societăților de contabilitate. In cazul in care, in cursul anului calendaristic, o persoana fizica nu se mai afla in imposibilitatea exercitarii profesiei cotizatia aferenta se recalculeaza proportional cu numarul de luni (intregi) aferente noului statut.

- membrii/președinții de onoare ai Corpului sunt scutiți de cotizația fixa, doar dacă aceștia nu-și exercită profesia ca individual sau prin intermediul unei societăți de expertiză sau societăți de contabilitate - cu viza anuala de exercitare a profesiei

- în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizație, de cursurile de formare profesională continuă.

A.2. Membrii activi persoane juridice

- 800 lei pe an pentru persoanele juridice, societăţi de contabilitate sau societati de expertiza contabila care au cifra de afaceri totală a societății a anului anterior mai mare de 100.000 de euro, evaluata la ultimul curs de schimb valutar publicat de BNR;

- 700 lei pe an pentru societăţile de contabilitate sau societati de expertiza contabila care au cifra de afaceri totală a societății a anului anterior mai mica de 100.000 de euro, evaluata la ultimul curs de schimb valutar publicat de BNR;

A.3. Membrii inactivi persoane fizice

- 250 lei pe an pentru persoanele fizice inactive; pentru dovedirea statutului de inactiv, membrul este obligat sa depuna anual documente justificative

A.4. Membrii inactivi persoane juridice (societatile care au obtinut autorizatia de functionare de la CECCAR in baza membrilor care au devenit inactivi)

- 250 lei pe an pentru persoanele juridice inactive

B.1. Stagiari

- 1000 lei/an – pentru stagiarii la sectiunea experti contabili;

- 700 lei/an - pentru stagiarii la sectiunea contabili autorizati;

Art. 2. - Se stabilesc cotizaţiile variabile anuale datorate de membrii Corpului.

Cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in baza calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat, în anul precedent, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: - o cotă de 1,2%;

2. pentru persoane juridice - o cotă de 1,2%;

Art. 3. - (1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe si variabile este 28 februarie a anului curent. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(2) Cotizația variabilă pentru membrii activi - persoane fizice - se calculează anual de la momentul obtinerii de venituri aferente activității, pe baza datelor si informatiilor declarate pe propria raspundere de fiecare membru in raportul anual de activitate.

(3) Cotizația variabilă pentru societățile de expertiză contabilă/contabilitate se calculează anual începând de la momentul obținerii de venituri aferente activității, pe baza datelor si informatiilor declarate pe propria raspundere de fiecare membru in raportul anual de activitate.

(4) Dispozitii tranzitorii modificările prezentului articol în anul 2019 se vor aplica începând cu anul 2020.

Art. 4. - Facilitatile financiare pentru plata integrala si în termen a cotizatiei, inclusiv depunerea Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an se aproba anual de Consiliul Superior, cu validarea ratificarea ulterioara in prima Conferinta Nationala, in functie de constrangerile bugetare si necesarul de finantare la nivelul Corpului.

(1). Facilitățile financiare de referință pentru cotizația fixă se acordă sub condiția plății integrale si în termen a cotizatiei si depunerea Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an. Membrii Corpului care îndeplinesc conditiile mentionate anterior vor plăti cotizaţia fixă după cum urmează:

A.1. Membrii activi persoane fizice

- 700 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 600 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili si care işi exercita profesia atat individual cat si prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori – cu viza anuala de exercitare a profesiei

- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experţi contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 570 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizati – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 300 lei/an - pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 300 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizaţi – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 250 lei/an pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 150 lei/an pentru membrii persoane fizice aflate in imposibilitatea exercitarii profesiei conform prevederilor art. 1 din prezenta reglementare.

A.2. Membrii inactivi persoane fizice

- 150 lei /an pentru persoanele fizice inactive; pentru dovedirea statutului de inactiv, membrul este obligat sa depuna documente justificative

A.3. Membrii inactivi persoane juridice (societatile care au obtinut autorizatia de functionare de la CECCAR in baza membrilor care au devenit inactivi)

- 150 lei/an pentru persoanele juridice inactive

(2) Facilitățile financiare de referință pentru cotizația variabilăse acordă sub condiția plății integrale si în termen a cotizatiei si depunerea Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an. Membrii Corpului care îndeplinesc conditiile mentionate anterior vor plăti cotizaţia variabilădupă cum urmează:

a. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,8%;

b. pentru persoane juridice: - o cotă de 0,8%;

Pentru stimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionişti contabili, membri CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35 ani se stabilesc, in conditiile platii integrale si în termen a cotizatiei fixe si Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs, următoarele facilităţi:

- în primii 2 ani de la data înregistrării în Tabloul Corpului beneficiază de scutirea de la plata cotizaţiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada işi exercita profesia:

• individual si/sau

• prin societate

o in care este asociat unic si administrator sau

o in care toti experti contabili/contabili autorizat, asociati/ actionari si administratori se incadreaza in prevederile prezentului articol.

(3) Alte facilitati de referinta pentru membri:

- membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior incepand cu data inregistrarii cererii, pe perioada pentru care a fost a fost emis certificatul de handicap.

- membrii aflati in incapacitate temporara de munca, dovedită conform legii, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiti de la plata cotizatiei proportional cu perioada de incapacitate de munca pentru anul curent, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior, incepand cu data inregistrarii cererii.

Art. 5. - Neplata cotizaţiei de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie, a anului in curs, atrage aplicarea unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate. Neplata cotizatiilor pe o perioadă de un an calculata de la data termenului scadent de plata conform art. 3, al (1), atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. - În situaţiile în care, în cursul anului, membrii activi ai Corpului trec în categoria membrilor inactivi pe motiv de incompatibilitate prevăzută de o lege specială ori trec din categoria membrilor inactivi în categoria membrilor activi, cotizaţia anuală va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări. In cazul trecerii unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, diferenta de cotizatie se va achita in termen de maxim 30 de zile de la data cererii, dar nu mai tarziu de data de la care se solicita viza anuala.

Art. 7. - (1) Membrii activi ai Corpului - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la CECCAR, până la data de 28 februarie a anului în curs, raportul anual de activitate.

(2) În cazul în care membrii Corpului - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate în nume propriu, sau prin intermediul unei persoane juridice, vor transmite Corpului raportul anual de activitate simplificat, în care vor specifica această situaţie, până la data de 28 februarie a anului în curs.

(3) Societăţile care nu au desfăşurat activitate vor transmite Corpului raportul anual de activitate simplificat, până la data de 28 februarie a anului în curs.

(4) În cazul în care membrii Corpului – persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până la data de 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu următoarele cotizații:

- 800 lei/an pentru persoanele fizice;

- 800 lei pe an pentru persoanele juridice, societăţi de contabilitate sau societati de expertiza contabila;

(5) Suplimentar fata de sumele prevăzute la alin. (4) se vor calcula penalităţi conform art. 5.

Art. 8. - (1) Viza anuală confera calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.

(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Corp, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate şi depunerea raportului anual de activitate.

(3)Viza anuală obtinuta în anul anterior este valabilă pană la cel târziu la data din anul următor, stabilită conform reglementarilor Corpului referitoare la acordarea vizei, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.

(4) Desfăşurarea atribuţilor specifice calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele care nu au obţinut viza anuală constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.

Art. 9. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile, precum şi a penalităţilor stabilite conform art. 5, se poate face la sediul sau in contul filialei.

(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, art. 4 alin. (2), art. 5 şi art. 6 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 10. – Raportul anual de activitate se depune exclusiv pe platforma web dedicata raportarii.

Art. 11. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor OG 65/1994, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare precum si altor reglementari legale incidente

(2) Desfăşurarea atribuţilor specifice calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat de către membrii inactivi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii.

 

Art. 12. – La data intrarii in vigoare a prezentei se abroga orice alta prevedere referitoare la sistemul de cotizatii din cadrul CECCAR.

 


 

 În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen-limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei. Viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccarmaramures.ro , pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

Vă mulțumim!

 


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


 

Raportul de activitate pentru anul 2018 pentru persoane fizice

Raportul de activitate pentru anul 2018 pentru persoane juridice

Declarație - cazier

Declarație - adeverință medicală


  

Comisia Europeană: Consultare publică privind funcționarea cooperării administrative în domeniul impozitării directe

Comisia Europeană a lansat recent o consultare publică ce face parte din evaluarea privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării directe (Directiva 2011/16/UE a Consiliului). 
 
Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR
http://ceccar.ro/ro/?p=13448
 

 

 

 

De interes pentru membrii CECCAR/stagiari   

Vă aducem în atenție oportunitatea de angajare în cadrul Societe Generale, pe postul de Analist Contabil Senior (cu franceză). În rolul de Analist Contabil Senior veți fi responsabil de activitatea de contabilitate și raportare din cadrul departamentului pentru entități din țări francofone ale grupului Societe Generale European Business Services.

Candidatul ideal este absolvent al Academiei de Studii Economice (preferabil Finanțe/Contabilitate), are o experiență de minimum trei ani în contabilitate și raportare financiară, deține cunoștințe avansate de limba engleză și medii de limba franceză.

Aflați mai multe informații. (click)

Persoanele interesate pot aplica aici: https://careers.societegenerale.com/job-offers/Senior-Accounting-Analyst-with-French-18000Y4M-en


  

 

Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate

 

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul  partenerilor noștri, Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu –, pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

 

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați. 


 

Solicitări/sesizări în ceea ce privește

prelucrarea datelor cu caracter personal

  

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.

 

 


 Broșura ZNCR 2018


 

 

Începând cu data de 01.07.2018, programul de lucru al filialei C.E.C.C.A.R. Maramureș este de luni până vineri între orele:

09:00-17:00 

 

 

Precizari privind echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

 

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.

     În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei. 

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată în documentul anexat.

 

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018.

 Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

 Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

ü  cererea de înscriere (modelAnexa);

ü  diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);

ü  diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;

ü  suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;

ü  suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;

ü  certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;

ü  certificat de cazier judiciar, valabil;

ü  curriculum vitae;

ü  copie BI/CI;

ü  taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020 BCR Sucursala Unirii.

În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

 

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2018:

 

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.

În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018.

Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:

1)      În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină  din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a)      nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) iar media generală minim 7;

b)      în situaţia în care nu se regăsesc toate disciplinele echivalate sau nu au fost promovate cu minim nota 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) dosarul va fi respins;

2)      În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a)      media  grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare);

b)      dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.

c)      dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră neîndeplinită şi dosarul va fi respins.

 

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 6 şi 13 octombrie 2018.

În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.


 

Prelungire valabilitate viză 2017

Se prelungește perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 mai 2018, exclusiv pentru membrii care până la data de 15 mai 2018 și-au îndeplinit integral obligațiile față de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.


13 iulie – Ziua Națională a Contabilului Român

Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susţine și promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie.

În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat 
Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.036, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră. Prin acest demers, România s-a alăturat, la nivel european, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia și Germania, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oficial recunoscute.

Inițiativa modificării datei la care vor avea loc anual manifestările dedicate profesiei contabile a fost dezbătută și aprobată de Conferința Națională a CECCAR din 14 aprilie a.c., desfășurată în județul Alba.

Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, Ziua Națională a Contabilului Român este sărbătorită în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea rolului important pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în economie și societate. 
   

             Contul colector de la Raiffeisen Bank este inchis.     

 

  Noul cont colector pentru cotizatii este la BCR -  Cont IBAN RO45RNCB0182044180940001    

  MECANISME PENTRU PARAFE

Membrii persoane fizice și juridice care au obținut viza de exercitare a profesiei contabile pe anul 2018 sunt invitați la filială pentru primirea mecanismelor pentru parafe.

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, primesc un mecanism de ștampilă împreună cu amprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional.

Vechile carcase ale ștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicită parafa profesională pentru anul în curs vor fi înlocuite cu noul mecanism.

 


  Termen viză 2018 și depunere raport de activitate 2017         

              Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”.

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, „Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ,  trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică până la data de 28 februarie a anului curent şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.”   

Potrivit art.  8 alin. (3) din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală  obţinută în anul anterior este valabilă pană la cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.”   

1.    Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 31 martie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.

 

 

 

2.    De asemenea, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, a aprobat prin HCS nr. 439/28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prin e-mail sau pe platforma web.”


 

Depunerea online  a raportului de activitate pe anul 2017 împreună cu documentele solicitate a fost prelungită până pe data de 28 februarie 2018. Vă atașăm formulare care vor fi valabile începând cu data de 24 februarie 2018, respectiv  raport persoană fizică  și  raport persoană juridică.


 

28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilor de completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vor beneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

Având în vedere modificările privind sistemul de depunere a raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresați filialei de care aparțineți.

 

 


 

În atenția membrilor: modificări privind ștampilele

 

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional.

De asemenea, vechile carcase ale ștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicită parafa profesională (și care îndeplinesc toate condițiile pentru obținerea acesteia) pentru anul în curs vor fi înlocuite cu noul mecanism.

 

 


Raport activitate 2017 și Instrucțiuni de completare

În vederea completării și depunerii raportului, vă rugăm să aveți în vedere instrucțiunile de mai jos 

Intrucțiuni pentru completare documente persoane fizice

Intrucțiuni pentru completare documente persoane juridice

Raport activitate 2017 și Declarația pentru 2018 persoane fizice

Raport activitate 2017 - persoane juridice

Declarație capacitate de exercițiu deplină

Declarație cazier


 

 

Publicațiile editate de CECCAR pot fi achiziționate online de pe site-ul www.librarie.ceccar.ro

 


 Ziua Internațională a Contabilului  

 

La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.

      Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției.

 Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și funcții care au servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilității comerciale utilizate și în prezent. 

 CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții.

        Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.

La mulți ani profesioniștilor contabili!

 


 

 

CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, și Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

Cele două publicații se vând împreună, la prețul de 50 lei, și sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară.    


Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

 

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialei CECCAR Maramureș.


 
IFAC și IIRC publică un nou document privind raportarea integrată

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și Consiliul Internațional pentru Raportarea Integrată (IIRC) au publicat, în data de 2 august 2017, documentul Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate: beneficiile raportării integratecare evidențiază beneficiile pe care le pot obține IMM-urile și profesioniștii contabili care le deservesc prin intermediul gândirii și raportării integrate.

 

IFAC consideră că o gândire care trece dincolo de elementele pur financiare poate ajuta entitățile mici și mijlocii să își înțeleagă mai bine activitatea și, de asemenea, poate oferi informații valoroase asupra perspectivelor viitoare. „Raportarea integrată este pe cale să devină standardul global și, prin urmare, trebuie să funcționeze pentru toate întreprinderile, mari și mici. Sunt încântat de modul în care această nouă publicație prezintă beneficiile considerabile pe care le pot obține entitățile mai mici”, a declarat dl. Richard Howitt, CEO IIRC.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați articolul publicat pe website-ul IFAC.


  

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea şi desfăşurarea activității de către profesiile de expert contabil şi cea de contabil autorizat având în vedere competenţele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

  • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu impact pozitiv în bugetul CECCAR
  • activităţile pe care experţii contabili şi contabilii autorizaţi le pot desfăşura ca membri ai organismului profesional CECCAR
  • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componentă fiscală
  • modul de organizare şi exercitare a profesiei, individual sau prin societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990
  • asigurarea schimbului de date şi informaţii între CECCAR, ONRC şi Ministerul de Finanţe, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilităţii 82/1991 republicată şi actualizată.

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă şi a contabililor autorizați din România, în parteneriat cu Ministerul de Finanţe.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifică şi completează OG 65/1994, îl puteţi accesa (aici), în forma transmisă către promulgare de către Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

 


  

 

COMUNICAT REFERITOR LA FORMULARUL 010

Stimate colege,
Stimați colegi,
 
Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.
Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.
Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.
Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.
Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.
 
Consiliul Superior al CECCAR,
Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova 


 
Termen-limită depunere Formular 010
 
Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).
Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.
Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică) constă în introducerea unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menționează că modificarea a fost introdusă deoarece la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informații cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate.
Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează și cu informații referitoare la denumirea persoanei juridice/numele și prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Astfel, la punctul IV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, există două opțiuni de răspuns: „DA” sau „NU”.
·            În cazul în care răspunsul este „DA”, este necesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana (fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii;
·            În cazul răspunsului negativ („NU”), nu este necesar să se declare informații suplimentare.
În anexă se completează următoarele informații (pe lângă datele contribuabilului, respectiv CUI și denumire):
·            Denumire/Nume, prenume persoana autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
·            Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;
·            Număr contract – se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității;
·            Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității – se completează cu data încheierii contractului;
·            Data început contract și data sfârșit contract – se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârșit a contractului;
·            Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului – se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.
 
Menționăm că au fost introduse prevederi asemănătoare și în Formularul 098. Aceste completări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărut în Monitorul Oficial la aceeași dată mai sus menționată – 10.05.2017.
Potrivit Codului de procedură fiscală, Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
·            data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;
·            data eliberării actului legal de funcționare, data începerii activității, data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.
 
De asemenea, în cazul în care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conținutul declarației de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoștința organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. Astfel, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează datele declarate anterior.
În acest sens, având în vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoștinta organului fiscal central a unor noi informații privind contribuabilul, considerăm că este necesară depunerea declarației și în acest caz. 
Având în vedere cele menționate, opinia noastră este că toți contribuabilii ar trebui să depună Formularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. În situația în care nu este posibilă depunerea formularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandăm depunerea acestuia prin poștă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.
 
Consiliul Superior al CECCAR
Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova 

 

 
 
 

 
 

Raportul anual de activitate pentru anul 2016

se poate depune on-line:
 

 www.raport.ceccar.ro 

 


  

  GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE REALIZEAZA VENITURI DIN PROFESII LIBERALE DIN ROMANIA


 Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)


   
Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică
 
Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.
Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

   

REVISTA on-line BUSINESS MAGAZINE

 
 
 
Link-ul pentru consultarea publicației este 
http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/
 
 

 


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009